Dodávka a montáž

Dodávka a montáž je provedena tzv. na klíč:

  1. Vytvoření projektové dokumentace
  2. Nákup a dodávka
  3. Realizace
  4. Zaregulování a zprovoznění
  5. Zaškolení obsluhy
  6. Kolaudace a následné předání díla zákazníkovi