ZMĚNA KANCELÁŘE, NOVÁ ADRESA: JANKOVCOVA 18a, 170 00 PRAHA 7

Crowne Plaza

• Projekce a realizace klimatizace „Lunch clubu“ v dejvickém hotelu.