ZMĚNA KANCELÁŘE, NOVÁ ADRESA: JANKOVCOVA 18a, 170 00 PRAHA 7

Hostinec Depo

• Projekce, realizace větrání a klimatizace lokálu, kuchyně, přednáškových sálů
a pokojů pro hosty ve vyhlášené krumlovské restauraci.