ZMĚNA KANCELÁŘE, NOVÁ ADRESA: JANKOVCOVA 18a, 170 00 PRAHA 7

Dodávka a montáž

Dodávka a montáž je provedena tzv. na klíč:

Vytvoření projektové dokumentace
Nákup a dodávka
Realizace
Zaregulování a zprovoznění
Zaškolení obsluhy
Kolaudace a následné předání díla zákazníkovi