ZMĚNA KANCELÁŘE, NOVÁ ADRESA: JANKOVCOVA 18a, 170 00 PRAHA 7

Servis a údržba

Provozně – technická správa
Optimalizace provozu a nákladů
Údržba, servis a revize technologických zařízení
Kontrola provozu zařízení, servisní činnost, provádění revizí
Pozáruční servis, odborné prohlídky a opravy
Plánovaná kontrolní činnost
Havarijní služba, opravy
Zajištění výjezdu, odstranění závad, pravidelný report